Thời báo Ngân hàng dẫn số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tính đến 31/1/2016 tổng tài sản của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt 7.287.013 tỷ đồng, giảm 32.304 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2015.

Nguyên nhân do tổng tài sản của khối ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và NHTM cổ phần – hai khối có tổng tài sản lớn nhất - đều giảm khá mạnh so với cuối năm trước. Trong đó giảm mạnh nhất là khối NHTM Nhà nước, giảm 33.122 tỷ đồng (tương đương giảm 1%); kế đó là khối NHTM cổ phần giảm 5.023 tỷ đồng (-0,17%).

Trong khi đó, tổng tài sản của khối ngân hàng liên doanh-nước ngoài tăng 2.464 tỷ đồng (+,033%) lên 758.045 tỷ đồng; khối công ty tài chính-cho thuê tăng 2.381 tỷ đồng (+2,71%) lên 90.222 tỷ đồng; Ngân hàng Hợp tác xã tăng 541 tỷ đồng (+2,47%) lên 22.447 tỷ đồng; Quỹ tín dụng nhân dân tăng 376 tỷ đồng (+0,48%) lên 78.021 tỷ đồng; Ngân hàng chính sách xã hội tăng 78 tỷ đồng (+0,05%) lên 144.282 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 1/2016, tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống đạt 12,86%, tuy có giảm nhẹ so với mức 13% của thời điểm cuối năm 2015, song vẫn cao hơn nhiều tỉ lệ cho phép của NHNN là 9%. Tỉ lệ này tại tất cả các khối đều cao hơn quy định.

Bên cạnh đó, mặc dù tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của toàn hệ thống tiếp tục tăng lên 31,39% từ mức 31% tại thời điểm cuối tháng 12/2015; song tỉ lệ này tại tất cả các khối đều thấp hơn nhiều mức tối đa theo quy định của NHNN.

Đáng chú ý, mặc dù tổng tài sản giảm khá mạnh, song vốn tự có, vốn điều lệ của toàn hệ thống ngân hàng vẫn tiếp tục tăng nhẹ trong tháng 1.

Cụ thể, đến cuối tháng 1, vốn tự có của toàn hệ thống đạt 580.284 tỷ đồng, tăng 2.264 tỷ đồng (tương đương tăng 0,39%) so với cuối năm 2015.

Đóng góp trong mức tăng này chủ yếu do vốn tự có của khối ngân hàng liên doanh-nước ngoài tăng mạnh 2.480 tỷ đồng lên 119.644 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vốn tự có của khối NHTM Nhà nước cũng tăng 1.000 tỷ đồng lên 204.328 tỷ đồng; khối công ty tài chính-cho thuê tăng 255 tỷ đồng lên 17.970 tỷ đồng; Ngân hàng Hợp tác xã tăng 106 tỷ đồng lên 3.578 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn tự có của NHTM cổ phần lại giảm tới 1.578 tỷ đồng xuống còn 234.764 tỷ đồng.

Trong tháng 1/2016, vốn điều lệ của toàn hệ thống tiếp tục tăng nhẹ 111 tỷ đồng (tương đương tăng 0,02%) lên 460.390 tỷ đồng.

Trong đó chủ yếu do vốn điều lệ của khối NHTM cổ phần tăng thêm 111 tỷ đồng lên 194.088 tỷ đồng; khối Quỹ tín dụng nhân dân tăng 25 tỷ đồng lên 3.127 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn điều lệ của khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài giảm 24 tỷ đồng xuống 93.924 tỷ đồng.

Nguồn: chinhphu.vn

Nguồn: chinhphu.vn