Theo MAFF, năm 2021, diện tích lúa ở nước này ước giảm tới 65.000 ha so với năm ngoái. 
Căn cứ vào năng suất lúa bình quân trong các năm gần đây, MAFF ước tính sản lượng lúa của nước này chỉ đạt 6,94 triệu tấn trong năm nay.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, do dân số Nhật Bản đang có xu hướng giảm nên nhu cầu tiêu thụ lúa gạo ở nước này không lớn, khiến tồn kho lúa gạo đang đứng ở mức cao.
Vì vậy, việc sản lượng lúa giảm có thể sẽ giúp hạn chế đà đi xuống của giá nông sản này.
Trong cuộc họp ngày 29/7, MAFF đã thông qua chính sách cơ bản mới để đảm bảo sự ổn định trong cán cân cung-cầu và giá cả trên thị trường lúa gạo.
Trong chính sách này, MAFF tin rằng việc cắt giảm sản lượng lúa gạo xuống còn 6,93 triệu tấn/năm thông qua việc giảm khoảng 67.000 ha diện tích trồng lúa là cần thiết để bình ổn giá lương thực này.
Hiện nay, MAFF đang trong quá trình đạt được mục tiêu đó, chủ yếu nhờ chương trình trợ cấp cho các hộ nông dân chuyển diện tích trồng lúa phục vụ cho con người sang trồng lúa làm thức ăn chăn nuôi hoặc các cây trồng khác.
Theo MAFF, năm ngoái, diện tích trồng lúa ở Nhật Bản là 1,366 triệu ha./.

Nguồn: BNEWS/TTXVN