Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn TOCOM tăng 1,5 JPY tương đương 1% lên 156,6 JPY (1,5 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 90 CNY lên 10.660 CNY (1.523 USD)/tấn, trong bối cảnh kỳ vọng nền kinh tế hồi phục nhanh chóng.
Sự gia tăng thị trường chứng khoán Tokyo cũng hỗ trợ giá cao su trên sàn TOCOM.
Chỉ số Nikei trung bình của Nhật Bản tăng 1,5%.
Số trường hợp nhiễm virus corona mới tại Tokyo và các khu vực khác trên thế giới gia tăng đã hạn chế đà tăng giá cao su.
Đồng JPY tăng mạnh so với đồng USD cũng gây áp lực thị trường, khiến tài sản mua bằng đồng JPY Nhật Bản rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Đồng USD ở mức khoảng 106,83 JPY.
Giá dầu giảm gần 1%.
Tồn trữ cao su tại Thượng Hải tăng 0,4% so với tuần trước đó.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 10/7/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Aug

1,51

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Aug

1,28

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Aug

1,19

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Aug

1,19

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Aug

39,61

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Aug

1.210

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Aug

1.110

Singapore

 

 

20-Jul

117,7

 

RSS3

 

20-Aug

121,1

 

 

 

20-Sep

122,4

 

 

 

20-Oct

123,5

 

 

US cent/kg

20-Jul

148,1

 

TSR20

 

20-Aug

145,6

 

 

 

20-Sep

143,1

 

 

 

20-Oct

143,1

Nguồn: VITIC/Reuters