Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả tháng 4/2022 giảm 4% so với tháng 3/2022 và giảm 19% so với tháng 4/2021, đạt 327,05 triệu USD.
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2022 kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt 1,17 tỷ USD, giảm 14,4% so với 4 tháng đầu năm 2021.
Rau quả của Việt Nam xuất khẩu tới 53,3% trong tổng kim ngạch sang thị trường Trung Quốc, đạt gần 625,82 triệu USD, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm 2021; riêng tháng 4/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 172,49 triệu USD, giảm 12,6% so với tháng 3/2022 và giảm 32,8% so với tháng 4/2021 .
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Mỹ đạt 87,05 triệu USD, chiếm 7,4%, tăng 51,7%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á giảm 12,8% so với cùng kỳ, đạt 83,9 triệu USD; xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tăng 19,5%, đạt 60,22 triệu USD, chiếm 5%.
Nhìn chung, rau quả xuất khẩu sang đa số thị trường trong 4 tháng đầu năm 2022 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD  

Xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2022 sụt giảm kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC