Theo khảo sát của Hiệp hội Thịt Brazil (ABPA), xuất khẩu thịt lợn của Brazil 8 tháng năm 2021 đạt 756.500 tấn, tăng so với mức 678.300 tấn của cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch đạt 1,805 tỷ USD, tăng 21,3% so với mức 1,488 tỷ USD trong 8 tháng năm 2020.
Tính riêng tháng 8/2021 xuất khẩu đạt 91.000 tấn thịt lợn, giảm 7,5% so với khối lượng xuất khẩu 98.500 tấn trong cùng kỳ năm ngoái; Kim ngạch đạt 209,1 triệu USD, tương đương với kim ngạch 209,2 triệu USD trong cùng kỳ năm 2020.
Thịt lợn của Brazil xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, trong 8 tháng năm 2021 đạt 391.100 tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, còn xuất khẩu sang Chile 43.400 tấn (tăng 76%), Philippines 15.900 tấn (tăng 203%) và Achentina 19.200 tấn (tăng 88%).
Santa Catarina là bang xuất khẩu lớn nhất của Brazil, đạt 380.900 tấn trong 8 tháng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp theo là Rio Grande do Sul đạt 206.500 tấn (tăng 20,73%) và Paraná 98.900 tấn (tăng 5,15%).

Nguồn: VITIC/pig333