Theo đó, kể từ ngày 22/8/2022 tôm BBC và HP từ tất cả các nước đã được phê duyệt sẽ được hưởng các ưu đãi trong Chương trình CBIS. Các sản phẩm này sẽ được ưu đãi dựa vào lịch sử tuân thủ các quy định về an toàn sinh học và tỷ lệ kiểm tra xác suất rủi ro của Chính phủ Úc.
Cụ thể, đối với tôm BBC, thay vì 100% các lô hàng phải kiểm tra nguyên niêm phong để xác minh hàng hóa, từ 22/8/2022, chỉ một phần các lô hàng phải kiểm tra còn nguyên niêm phong. Đối với tôm HP, thay vì 25% số lô hàng phải kiểm tra để xác minh hàng hóa, từ 22/8/2022 chỉ một phần nhỏ hơn các lô hàng phải đưa đi kiểm tra.
Tỷ lệ kiểm tra này sẽ tăng lên nếu phát hiện các lô hàng tôm BBC và HP không tuân thủ quy định về an toàn sinh học trong quá trình kiểm tra, xác minh đánh giá hàng hoặc trong quá trình đánh giá tài liệu. Sau một thời gian tuân thủ theo các quy định, các lô hàng sau đó sẽ đủ tiêu chuẩn để giảm tỷ lệ phải can thiệp để kiểm tra.
Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng gì tới các lô hàng đã có trong Hệ thống Hàng hóa Tích hợp (ICS) hoặc phần mềm của bên thứ 3.
 

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters