Sản xuất lúa gạo và lúa mì sẽ duy trì tương đối ổn định. Sản lượng ngô được dự báo tăng nhẹ và sản lượng đậu tương tăng lên 21,71 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2022.
Trong vòng 10 năm tới, với những tiến bộ như cải tiến công nghệ nông nghiệp, quản lý nước và cây trồng có sức đề kháng cao, ước tính sản lượng ngũ cốc sẽ tăng 9,8%. Năng suất ngô và đậu tương sẽ tăng lần lượt là 17,8% và 39,3%. Sản lượng ngũ cốc sẽ tăng trung bình 1,2%/năm trong giai đoạn này và dự kiến đạt 767 triệu tấn vào năm 2032. Tỷ lệ tự túc đậu tương và hạt có dầu sẽ tiếp tục tăng, với sản lượng đậu tương là 36,75 triệu tấn và tự cung tự cấp là 30,7%. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/https://3tres3.com.pt