Công ty nỗ lực tăng sản phẩm giá trị gia tăng và năng lực sản xuất dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận hơn 1 tỷ USD vào năm tài chính 2024.
- Tiêu thụ toàn cầu về thịt bò, thịt lợn và thịt gà được dự báo sẽ tăng gần 95 tỷ lb (43 triệu tấn) trong 10 năm tới.
- Công ty Tyson Foods dự kiến sẽ xây dựng thêm 12 nhà máy mới trong hai năm tới, nâng công suất lên khoảng 1,3 tỷ lb (580.000 tấn) và cũng đang đặt mục tiêu có 50% khối lượng là sản phẩm giá trị gia tăng vào cuối năm tài chính 2024.
- Công ty kỳ vọng hoạt động kinh doanh thịt gà sẽ phục hồi với tỷ suất lợi nhuận từ 5 -7% vào giữa năm tài chính 2022 và dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn cho đến năm tài chính 2024.
- Tyson Foods có kế hoạch đầu tư hơn 1,3 tỷ USD vốn vào thiết bị tự động hóa mới trong ba năm tới để tăng năng suất, giảm chi phí lao động và các rủi ro liên quan và cuối cùng là tăng doanh thu. Sáng kiến này được thiết kế để giúp các cơ sở của công ty nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, đồng thời tiếp tục tăng giá trị.
- Tăng trưởng sản lượng dự kiến sẽ tăng 2% mỗi năm, nhằm hỗ trợ tăng trưởng thu nhập.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews