Dự báo tồn trữ của Ấn Độ cuối niên vụ 2021/22 giảm 0,5 triệu tấn xuống 22,9 triệu tấn do xuất khẩu tăng mạnh. Tồn trữ của Trung Quốc được dự báo tăng 1,6 triệu tấn lên 111,0 triệu tấn do nhập khẩu tăng. Tồn trữ của Mỹ dự báo giảm 0,13 triệu tấn xuống 1,2 triệu.
So với niên vụ 2020/21, nhìn chung, tồn trữ của Trung Quốc và Ấn Độ giảm là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm tồn trữ gạo thế giới cuối niên vụ 2021/22, với dự trữ của Trung Quốc dự kiến giảm 5,5 triệu tấn và của Ấn Độ giảm 3,0 triệu tấn xuống 22,9 triệu tấn.
Tỷ lệ sử dụng – tồn trữ gạo toàn cầu năm 2021/22 được dự báo là 33,1%, giảm so với 34,9% của năm 2020/21.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/USDA