Mức tiêu thụ gạo năm 2023/24 vẫn giảm nhẹ so với năm trước, do dân số tăng có thể làm tăng lượng tiêu thụ thực phẩm nên làm giảm việc sử dụng phi thực phẩm.
Thương mại gạo năm 2024 vẫn giảm năm thứ hai liên tiếp, do dự báo giảm nhập khẩu ở tất cả các khu vực, ngoại trừ Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Caribe.
Dự trữ gạo năm 2023/24 tăng nhẹ so với dự báo tháng trước, chủ yếu là do Indonesia điều chỉnh tăng nhẹ dự trữ.

 

Dự báo cung - cầu gạo thế giới năm 2023/2024

ĐVT: Triệu tấn 

 

 

Năm 2022/2023

Dự báo năm 2023/2024

Dự báo

ngày 7/3/2024

Dự báo

ngày 4/4/2024

Sản lượng

524.0

526.2

526.4

Nguồn cung

720.8

722.5

722.8

Tiêu thụ

524.8

523.7

523.7

Xuất nhập khẩu

53.0

51.4

51.3

Dự trữ cuối kỳ

196.4

198.7

199.1

Nguồn: FAO

 


Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO