Thị trường đường: Giá đường thô kỳ hạn tháng 10 thiết lập tăng 0,01 cent, tương đương 0,1% lên mức 11,68 UScent/lb sau khi leo lên mức cao nhất kể từ ngày 2/7 ở 11,8 UScent.

Tổng hợp đồng mở cửa tiếp tục giảm mạnh do hợp đồng kỳ hạn hồi phục trên mức thấp 10 năm hồi tháng trước, mất 31.823 lô xuống mức thấp 6 tháng ở 875.376 lô.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12 chốt phiên tăng 3,6 USD, tương đương 1% lên ở 350,60 USD/tấn, sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 7/3 ở 357,60 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 hết hạn vào thứ 6, đã giảm 24,9 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 12 sau khi giao dịch ở mức cộng 30 USD trong 5 phiên trước.

Thị trường ca cao: Giá ca cao New York kỳ hạn tháng 12 kết thúc phiên giảm 10 USD, tương đương 0,4% xuống mức 2,315 USD/tấn.

Giá ca cao London kỳ hạn tháng 12 cũng giảm 16 GBP, tương đương 1% xuống ở 1.633 GBP/tấn.

Cocobod của Ghana đã công bố lượng tiêu thu ca cao đạt 870.000 tấn trong vụ 2017/18, nhiều hơn so với điều chỉnh dự kiến, ba nguồn tin cho biết.

Thị trường cà phê: Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 giảm 1,45 cent, tương đương 1,42% chốt tại 1,0065 USD/lb. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 cũng giảm 16 USD, tương đương 1,1% xuống ở 1.500 USD/tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters

 

Nguồn: Vinanet