Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may tháng 5/2024 tăng 6,4% so với tháng 4/2024 nhưng giảm 5,3% so với tháng 5/2023, đạt trên 2,76 tỷ USD. Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2024 kim ngạch đạt trên 13,18 tỷ USD, tăng 4,2% so với 5 tháng đầu năm 2023.
Hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ luôn đứng đầu về kim ngạch, đạt trên 5,64 tỷ USD, chiếm 42,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, tăng 2,6% so với 5 tháng đầu năm 2023; xuất khẩu sang Nhật Bản đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 1,53 tỷ USD, chiếm 11,6%, tăng 7,5%; tiếp đến thị trường EU, đạt trên 1,47 tỷ USD, chiếm 11,2%, giảm 2,3%; tiếp đến thị trường Hàn Quốc đạt 1,16 tỷ USD, chiếm 8,8%, tăng nhẹ 1,4% và sang Canada đạt 439,44 triệu USD, chiếm 3,3%, giảm 4,3% so với 5 tháng đầu năm 2023.
Hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 6,1%, đạt trên 808,95 triệu USD, tăng 5,2% so với 5 tháng đầu năm 2023.
Nhìn chung, xuất khẩu hàng dệt may sang đa số thị trường 5 tháng đầu năm nay tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng dệt may 5 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường 5 tháng đầu năm 2024

 

Nguồn: Vinanet/VITIC