Giá gạo xuất khẩu giảm hơn 8%

Thị phần của các thị trường chính trong tổng lượng gạo xuất khẩu cả nước. Biểu đồ: T.Bình.
Theo thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 cả nước xuất khẩu 583.203 tấn gạo, tổng kim ngạch đạt 275,31 triệu USD, trị giá bình quân 472 USD/tấn, giảm gần 19% cả về lượng và kim ngạch, và giảm nhẹ 0,2% về trị giá bình quân so với tháng 8/2022; so với cùng kỳ 2021 cũng giảm 1,6% về lượng, giảm 6% kim ngạch và giảm 4,4% về trị giá bình quân.
Tính chung cả 9 tháng đầu năm cả nước xuất khẩu hơn 5,37 triệu tấn gạo, tổng kim ngạch đạt gần 2,61 tỷ USD, tăng 17,7% về lượng, tăng 7,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái nhưng trị giá bình quân chỉ đạt 484,9 USD/tấn, giảm 8,4%.
Về thị trường, Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 46% trong tổng lượng và chiếm 43,9% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước.
Cụ thể, 9 tháng đầu năm xuất khẩu gạo sang thị trường Đông Nam Á này đạt 2,47 triệu tấn, kim ngạch 1,14 tỷ USD, trị giá bình quân 462,9 USD/tấn, tăng mạnh 35,3% về lượng, tăng 22,2% về kim ngạch nhưng giảm 9,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.
Trung Quốc đứng thứ hai với tỷ trọng 11,7% về lượng và chiếm 12,3% trong tổng kim ngạch, đạt 626.012 tấn, kim ngạch 319,41 triệu USD, trị giá bình quân 510,2 USD/tấn, giảm 26% về lượng và giảm 24,7% kim ngạch; trị giá bình quân tăng nhẹ 1,8%.
Thị trường đứng thứ ba là Bờ Biển Ngà với 546.976 tấn, kim ngạch 246,9 triệu USD, trị giá bình quân 451,4 USD/tấn, tăng mạnh 94,4% về lượng và tăng 71,2% kim ngạch nhưng giảm 11,9% về giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 10,2% trong tổng lượng và chiếm 9,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
 

Nguồn: Haiquanonline