Theo báo cáo của phòng Dịch vụ Thống kê Nông nghiệp Mỹ (NASS) của USDA vừa công bố, các nhà sản xuất được khảo sát tại Mỹ dự định trồng 92 triệu mẫu ngô trong năm 2023, tăng 4% so với năm 2022. Dự định diện tích trồng ngô tăng hoặc không thay đổi ở 40 trong số 48 bang. Mức tăng lớn nhất dự kiến là ở phía Bắc Dakota, nơi các nhà sản xuất dự định trồng thêm 800.000 mẫu Anh so với năm 2022. Nếu được thực hiện, diện tích trồng ngô ở bang Arizona và Idaho sẽ lớn nhất.
Năm 2023 dự định trồng 87,5 triệu mẫu đậu tương, tăng nhẹ so với năm 2022. Diện tích tăng từ 100.000 mẫu trở lên dự kiến ở bang Minnesota, North Dakota, South Dakota và Wisconsin. Diện tích cao kỷ lục dự kiến ở bang Illinois, Nebraska, New York, Ohio và Wisconsin.
Toàn bộ diện tích trồng lúa mì năm 2023 ước tính là 49,9 triệu mẫu Anh, tăng 9% so với năm 2022. Diện tích trồng lúa mì vụ đông là 37,5 triệu mẫu Anh, tăng 2% so với ước tính trước đó và tăng 13% so với năm 2022. Diện tích trồng lúa mì vụ xuân năm 2023 dự kiến đạt tổng cộng 10,6 triệu mẫu Anh, giảm 2% so với năm 2022. Lúa mì cứng dự kiến đạt tổng cộng 1,78 triệu mẫu Anh vào năm 2023, tăng 9% so với năm ngoái. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333