Trung Quốc là nhà sản xuất và nhập khẩu thịt lớn nhất thế giới. Năm 2019, sản lượng thịt sản xuất trong nước đạt 77,6 triệu tấn, trong đó hơn một nửa là thịt lợn. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu trong nước, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 2 triệu tấn thịt lợn, 1,7 triệu tấn thịt bò, 0,8 triệu tấn thịt gia cầm và 0,4 triệu tấn thịt cừu trong năm 2020. Số liệu nhập khẩu cho thấy sự tăng trưởng mạnh đối với tất cả các loại thịt, đặc biệt là thịt lợn, nguyên nhân một phần là do đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Ngoài ra, do diện tích chăn nuôi của Trung Quốc bị hạn chế, nên nhập khẩu thịt có khả năng tiếp tục tăng.
Bệnh dịch tả lợn Châu Phi là dự kiến sẽ giết chết khoảng một phần tư số lượng lợn trên thế giới và thậm chí còn lớn hơn đàn lợn của Trung Quốc. Đương nhiên, cuộc khủng hoảng đã làm tăng giá thịt lợn toàn cầu và thúc đẩy nhập khẩu ở các nước như Trung Quốc, nơi tiêu thụ nhiều thịt lợn nhất thế giới. 

 

Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc từ tháng 11/2020 - 11/2021

ĐVT: Triệu USD

Nhập khẩu các sản phẩm thịt của Trung Quốc năm 2020-2021

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews