Như vậy, lần điều chỉnh này sản lượng mía giảm 10 triệu tấn so với dự báo trước đó hồi tháng Giêng, chủ yếu do không đủ mưa. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ hai của Safras & Mercado, với ước tính ban đầu hồi tháng 12/2023 cho thấy sản lượng mía đạt 670 triệu tấn.
Mauricio Muruci, nhà phân tích đường của Safras, lưu ý rằng lượng mưa ở khu vực Trung Nam luôn ở dưới mức trung bình, thấp hơn bình thường từ 13% -17% kể từ tháng 12/2023. Mặc dù sản lượng mía giảm nhưng sản lượng đường ở khu vực này được dự kiến sẽ tăng lên mức 42 triệu tấn, từ mức 41 triệu tấn của niên vụ trước.
Chuyên gia tư vấn nhấn mạnh rằng, sự kết hợp giữa giá tăng cao trên thị trường quốc tế và việc phòng ngừa rủi ro đáng kể cho vụ thu hoạch sắp tới sẽ khuyến khích các nhà máy tập trung vào sản xuất đường, để hoàn thành các hợp đồng xuất khẩu và củng cố khả năng hồi phục của ngành đường.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Chinimandi