Trung Quốc đã giết mổ 251,03 triệu con lợn trong 6 tháng đầu năm nay, giảm 19,9% so với 6 tháng đầu năm 2019.
Riêng trong quý 2, sản lượng đã giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 9,6 triệu tấn.
Tính đến cuối tháng 6, số lợn nuôi ở nước này là 339,96 triệu con, thấp hơn 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng so với 321,2 triệu con của cuối tháng 3/2020.
Tổng sản lượng thịt trong 6 tháng đầu năm, bao gồm thịt lợn, thịt bò, thịt cừu và thịt gia cầm, đạt 34,89 triệu tấn, giảm 11% so với năm 2019.
Rabobank dự báo sản lượng thịt lợn Trung Quốc sẽ giảm 20% trong năm nay, sau khi đã ở mức thấp nhất 16 năm trong năm 2019, là 42,6 triệu tấn.
Tuy nhiên, sản lượng sẽ phục hồi theo tiến độ khôi phục đàn lợn nái. Cơ quan thống kê nước này cho biết, đàn lợn nái tính đến cuối tháng 6 là 36,29 triệu con, tăng 5,4% so với năm trước và tăng 7,3% so với 33,81 triệu con vào cuối tháng 3.
 

Nguồn: VITIC/Reuters