Người Chile đang tiêu thụ 18,7 kg thịt lợn/1 người/1 năm, nhiều hơn 1,4 kg so với lượng tiêu thụ ở Brazil; Achentina tiêu thụ 2,8 kg và Colombia tiêu thụ 6,5 kg.
Năm 2021, Brazil dẫn đầu về sản lượng thịt lợn (đạt 4.891.000 tấn trong năm 2021), tiếp theo là Achentina (695.000 tấn) và Chile (590.000 tấn).
Brazil cũng là nước xuất khẩu thịt lợn lớn nhất của khu vực Nam Mỹ trong năm 2021 (đạt 1.115.000 tấn), tiếp theo là Chile 275.000 tấn và Argentina 30.000 tấn. Nhập khẩu thịt lợn ở Chile năm 2021 tăng mạnh (đạt 146.000 tấn), Colombia (131.000 tấn) và Achentina (42.000 tấn), Brazil gần 6.000 tấn. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/meatcommerce.com