Số lượng gia súc ở Nga giảm nhưng số lượng lợn lại tăng lên, số lượng dê và cừu cũng giảm 3,8% xuống còn 21,5 triệu con, nhưng số lượng lợn tăng, lượng gia cầm cũng tăng 1%, lên 549,1 triệu con.
Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2021, số lượng gia súc của Nga cũng giảm, gồm cả bò, lợn và cừu. Số lượng vật nuôi trang trại của EU cũng giảm 8,9% từ năm 2001 đến năm 2020. Tại Mỹ, sản lượng lợn giảm 4% và vào 1/12/2021 đạt 74.201 triệu tấn. Tuy nhiên, ở Kazakhstan năm 2021 số lượng gia súc tăng 4,3% và lên tới 8,185 triệu con. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/meatcommerce.com