Theo dự báo của công ty nghiên cứu thị trường Research Dive, doanh thu ngành thịt của thị trường Đông Nam Á sẽ đạt 117,2 tỷ USD vào năm 2026, tăng trưởng 5,1%, trong đó tăng trưởng mạnh ở ngành thịt chế biến sẵn và các sản phẩm thịt đông lạnh. Ngoài ra, các loại thực phẩm ăn liền, có bao bì hiện đại, sản phẩm thịt chay cũng có cơ hội tăng mạnh.
Doanh thu thịt lợn dự kiến sẽ đạt 43,6 tỷ USD, doanh thu thịt đóng gói ướp lạnh các loại dự kiến đạt 57,3 tỷ USD do nhu cầu thịt ướp lạnh ăn liền và những sản phẩm chay đảm bảo sức khỏe được dự báo sẽ tăng.
Phân khúc thịt kẹp hamburgers dự kiến sẽ đạt doanh thu 37,6 tỷ USD, do việc phát triển nhượng quyền thương mại.
Thị trường thịt Việt Nam dự kiến sẽ đạt doanh thu 44,2 tỷ USD do việc tăng cường đầu tư cho sản xuất các sản phẩm thịt chay cho các công ty nổi tiếng vì sở thích của người tiêu dùng thay đổi sẽ thúc đẩy thị trường tăng trưởng.

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews