Năm 2021 mỗi người Đức đã tiêu thụ trung bình 55 kg thịt, giảm mạnh 5,5 kg so với năm 2016; Trong đó, tiêu thụ thịt bò giảm 0,4 kg, tiêu thụ thịt lợn giảm mạnh nhất 5,7 kg/người, tuy nhiên tiêu thụ gia cầm tăng 0,7 kg/người.
Theo Trung tâm Thông tin về Nông nghiệp của Đức (BZL), mức tiêu thụ thịt năm 2021 giảm 2,1 kg so với năm 2020, tương ứng với mức giảm 1,2 kg thịt lợn, 600 gram thịt bò và 200 gram thịt gia cầm.
Tiêu thụ thịt giảm, kéo theo việc nhập khẩu thịt, các sản phẩm từ thịt, thịt lợn và thịt bò đóng hộp giảm (giảm 6,8%), riêng nhập khẩu thịt gia cầm vẫn ổn định. Xuất nhập khẩu động vật sống trong năm 2021 giảm: Nhập khẩu giảm gần 1/5 (19,6%) và xuất khẩu giảm 1%. Xuất nhập khẩu thịt tác động đến hoạt động giết mổ động vật trong nước: So với năm 2020, sản lượng thịt lợn giảm 2,4%, sản lượng thịt bò và gia cầm giảm 1,6%.
Theo số liệu sơ bộ của BZL, năm 2021, mức độ tự cung, tự cấp về thịt của Đức là 121%, tăng 2,5%, trong đó thịt lợn là 132,4% và thịt bò là 98,2%, đối với gia cầm thì sản xuất trong nước có thể đáp ứng được 96,7% nhu cầu nội địa.

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews