Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2021 trên sàn Osaka mở cửa tăng 05 JPY, tương đương 0,2% lên 273,3 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 0,6% chốt ở 15.250 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 17/3/2021

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

21- Apr

2,36

Thái Lan

STR20

21- Apr

1,80

Malaysia

SMR20

21- Apr

1,80

Indonesia

SIR20

21- Apr

N/A

Thái Lan

USS3

THB/kg

21- Apr

64,07

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

21- Apr

1.690

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

21- Apr

1.790

 

 

Singapore

 

 

 

TSR20

 

 

 

US cent/kg

 

21- Apr

177,90

21- May

176,90

21- Jun

178,00

21- Jul

178,90

 

RSS3

 

US cent/kg

 

21- Apr

245,90

21- May

242,30

21- Jun

241,20

21- Jul

241,40

Nguồn: VITIC/Reuters