Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Osaka giảm 2,8 JPY tương đương 1,6% xuống 173,7 JPY/kg.
Biên bản từ cuộc họp của Fed hôm 28-29/7/2020 cho thấy rằng, các nhà hoạch định chính sách lo ngại sự phục hồi từ suy thoái kinh tế tại Mỹ bởi đại dịch virus corona đối mặt với sự không chắc chắn cao. Điều này sẽ tác động đến nền kinh tế khác và nhu cầu hàng hóa.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 65 CNY xuống 12.380 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 19/8/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Sep

1,74

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Sep

1,35

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Sep

1,32

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Sep

1,32

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Sep

48,06

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Sep

1.250

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Sep

1.150

Singapore

 

 

20- Sep

130,6

 

RSS3

 

20-Oct

132,1

 

 

 

20-Nov

133

 

 

 

20-Dec

134

 

 

US cent/kg

20- Sep

170,4

 

TSR20

 

20-Oct

168

 

 

 

20-Nov

161,4

 

 

 

20-Dec

160,6

Nguồn: VITIC/Reuters