Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn Osaka tăng 8,6 JPY tương đương 3,9% lên 228,4 JPY (2,18 USD)/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su tăng 14% - tuần tăng thứ 3 liên tiếp và có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2017.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 35 CNY lên 14.845 CNY (2.220 USD)/tấn, tuần tăng thứ 3 liên tiếp.
Doanh thu tài chính của Trung Quốc trong quý 3/2020 tăng 4,7% so với cùng quý năm ngoái, do sự phục hồi kinh tế của nước này.
Đồng USD ở mức khoảng 104,7 JPY so với 104,65 JPY trong phiên trước đó.
Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2020 trên sàn SICOM tăng 1% lên 164,7 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 22/10/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Nov

2,25

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Nov

1,61

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Nov

1,62

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Nov

1,62

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Nov

60,6

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Nov

1.600

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Nov

1.500

Singapore

TSR20

 

20- Nov

159,5

 

 

 

20-Dec

158,5

 

 

 

20-Jan

158,1

 

 

 

21-Feb

157,6

 

RSS3

US cent/kg

20- Nov

225,4

 

 

 

20-Dec

218,5

 

 

 

20-Jan

216,0

 

 

 

21-Feb

214,5

Nguồn: VITIC/Reuters