Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,2% xuống 12.795 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,42 JPY so với khoảng 109,44 JPY trong ngày thứ sáu (20/12/2019).
Giá dầu giảm nhẹ, với dầu Brent giảm 4 US cent và dầu thô Mỹ cũng giảm.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,1%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 20/12/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jan

1,61

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jan

1,47

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jan

1,44

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jan

1,45

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jan

40,84

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jan

1.220

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jan

1.120

Singapore

 

 

19-Jan

168,2

 

RSS3

 

20-Feb

168

 

 

 

20-Mar

170,9

 

 

 

20-Apr

174,5

 

 

US cent/kg

19-Jan

145,4

 

TSR20

 

20-Feb

147

 

 

 

20-Mar

148,5

 

 

 

20-Apr

149,5

Nguồn: VITIC/Reuters