Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2021 trên sàn Osaka giảm 10,1 JPY tương đương 3,7% xuống 264,2 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 1,1% xuống 16.035 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 28/10/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Nov

2,74

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Nov

1,76

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Nov

1,75

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Nov

1,70

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Nov

75,27

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Nov

1.870

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Nov

1.770

Singapore

TSR20

 

20- Nov

164,5

 

 

 

20-Dec

164,9

 

 

 

20-Jan

164,2

 

 

 

21-Feb

164,4

 

RSS3

US cent/kg

20- Nov

245,3

 

 

 

20-Dec

238,3

 

 

 

20-Jan

231,3

 

 

 

21-Feb

227,5

Nguồn: VITIC/Reuters