Như vậy sản lượng đường trong niên vụ 2021/22 nhiều hơn so với vụ trước và dư thừa so với nhu cầu tiêu thụ trong nước.
Tính đến ngày 02/6/2022, diện tích trồng củ cải đường là 181.000 ha, bằng 80% diện tích trồng củ cải đường năm ngoái.
Nhu cầu hàng hóa đã tăng đột biến trong nước do các gia đình tích trữ sau căng thẳng với Nga khiến giá chất đường tăng cao.
Một số quốc gia đã áp dụng lệnh cấm xuất khẩu đường để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Sugar bags