Dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 9/2018.

Đvt: triệu kiện (kiện = 480 pound)

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

83,79

121,97

41,79

127,94

41,8

77,46

Mỹ

4,3

19,68

0,01

3,4

15,7

4,7

Các TT còn lại

79,49

102,29

41,79

124,54

26,1

72,76

TT XK chủ yếu

29,49

55,33

2,22

34,72

22,14

30,16

Trung Á

2,71

5,85

3/

3,71

2,38

2,48

Khu vực đồng France châu Phi

2,25

5,28

3/

0,14

4,97

2,42

Bán cầu nam

12,7

14,96

0,22

4,69

10,04

13,14

Australia

2,94

3

3/

0,04

3,9

2,01

Brazil

8,66

10

0,08

3,6

5,5

9,63

Ấn Độ

11,58

28,7

1,5

25,5

4,4

11,88

TT NK chủ yếu

47,95

43,95

37,09

85,74

2,71

40,41

Mexico

0,65

1,75

0,9

1,9

0,55

0,83

Trung Quốc

38,02

27,5

7

42,5

0,15

29,87

EU-27

0,25

1,56

0,7

0,75

1,45

0,26

Thổ Nhĩ Kỳ

1,98

4,5

3,5

7,5

0,38

2,1

Pakistan

2,83

8,5

2,5

11

0,18

2,63

Indonesia

0,62

3/

3,75

3,65

0,01

0,71

Thái Lan

0,18

3/

1,13

1,1

0

0,18

Bangladesh

1,86

0,14

8,1

8

0

2,08

Việt Nam

1,19

3/

7,7

7,5

0

1,39

Nguồn: VITIC/USDA

 

Nguồn: vinanet