(Gạo quy xay xát; ĐVT: nghìn tấn; năm marketing tùy thuộc mỗi thị trường) 

* Dự báo công bố tháng 3/2022

** Dự báo công bố tháng 4/2022

 

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo USDA)