Sản lượng thịt lợn ở Trung Quốc được dự báo sẽ giảm 3% so với năm 2023 và là hệ quả của việc giá lợn liên tục thấp trong năm 2023 khiến ngành chăn nuôi lợn nước này thu hẹp lại.
Sản lượng lợn của EU năm 2024 dự kiến sẽ tăng 2%. Giá lợn con và giá thịt lợn năm ngoái tăng đã khuyến khích các nhà sản xuất bắt đầu tái đàn giống vào cuối năm 2023, dẫn đến lượng lợn năm 2024 ước tính tăng 2%. Ngoài ra, giá thức ăn chăn nuôi thấp hơn dự kiến sẽ làm tăng lợi nhuận của ngành và tăng trọng lượng lợn.
Sản lượng lợn của Brazil dự kiến sẽ tăng 4% do chi phí sản xuất thấp, nhu cầu trong nước cải thiện và nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh.
Xuất khẩu thịt lợn thế giới năm 2024 dự kiến sẽ tăng 4% so với năm 2023, do xuất khẩu từ các nước xuất khẩu lớn, bao gồm Mỹ, EU, Brazil và Canada dự kiến sẽ tăng.
Xuất khẩu thịt lợn của EU ước tính tăng 3% do sản lượng tăng và giá cả cạnh tranh hơn trong nửa cuối năm sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng. Xuất khẩu của EU sang Mỹ dự kiến sẽ tăng mạnh. Xuất khẩu của Brazil năm 2024 dự kiến sẽ tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, với khả năng cạnh tranh đặc biệt mạnh mẽ với Philippines, Chile và Hồng Kông.
Xuất khẩu của Canada được dự báo sẽ tăng 1%, với mức tăng nhẹ sang Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi Canada sẽ cạnh tranh với Mỹ để giành thị phần.
Sản lượng thịt lợn thế giới năm 2024 dự kiến đạt 115,6 triệu tấn, giảm 0,6% so với năm 2023 (116,2 triệu tấn). Xuất khẩu toàn cầu năm 2024 được dự báo sẽ tăng 4,4%, từ mức 10,1 triệu tấn lên 10,5 triệu tấn. Nhập khẩu sẽ đạt 9,4 triệu tấn, tăng 2,6% (9,2 triệu tấn). Mức tiêu thụ sẽ giảm 0,8%, từ mức 115,4 xuống 114,5 triệu tấn.
Trung Quốc chiếm 48,4% sản lượng thịt lợn thế giới, dự kiến năm 2024 sẽ sản xuất 56 triệu tấn thịt lợn, giảm 3,4% so với năm 2023. Khối lượng nhập khẩu thịt lợn sẽ giảm 1,2% xuống 1,9 triệu tấn.
Sản lượng của Liên minh Châu Âu dự kiến sẽ tăng 1,7%, đạt 21,2 triệu tấn, trong khi xuất khẩu của nước này đạt 3,2 triệu tấn sẽ tăng 2,8% so với năm 2023 (3,1 triệu tấn). Nhập khẩu của EU ước đạt 100.000 tấn, giảm 7,4% so với năm 2023.
Mỹ dự kiến sẽ tăng sản lượng lợn thêm 2,9% lên 12,7 triệu tấn và xuất khẩu dự kiến sẽ tăng 7,7% lên 3,3 triệu tấn.
Nhật Bản sẽ là nước nhập khẩu thịt lợn đứng thứ ba trên thế giới với 1,4 triệu tấn, tăng 1%.
Brazil dự kiến sẽ tăng khối lượng sản xuất thêm 4,2%, đạt 4,6 triệu tấn. Xuất khẩu cũng được dự kiến đạt 1,5 triệu tấn, tăng 5,4% so với năm 2023.
Mexico sẽ tăng trưởng 2,1% sản lượng đạt xấp xỉ 1,6 triệu tấn. Nước này sẽ leo lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng nhập khẩu thế giới với tổng lượng nhập khẩu là 1,5 triệu tấn và tăng 8,9% so với năm 2023.
Sản lượng của Canada năm 2024 dự kiến sẽ tăng 0,5% đạt 2,05 triệu tấn. Xuất khẩu của nước này sẽ tăng 0,8% lên 1,3 triệu tấn.
Sản lượng của Việt Nam sẽ tăng 3,8%, từ 3,5 triệu tấn vào năm 2023 lên 3,7 triệu tấn vào năm 2024, trong khi nhập khẩu sẽ tăng 5,3% lên 120.000 tấn. Sản lượng của Nga dự kiến sẽ tăng 2,5% để đạt 4,1 triệu tấn.

Nguồn: Vinanet/VITIC/pig333.com