Trong tuần từ 14/02 đến 20/02, sản lượng giao hàng Ngô Mỹ bất ngờ tăng, cao hơn cả số liệu giao hàng trong tuần trước đó và cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, giao hàng lũy kế tính đến thời điểm này trong năm mới chỉ đạt hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngược lại, giao hàng Đậu tương lại chỉ đạt hơn một nửa tuần trước đó và thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Không bất ngờ khi sản lượng giao hàng Đậu tương giảm xuống thấp trong bối cảnh Trung Quốc, thị trường nhập khẩu lớn nhất của Đậu tương Mỹ gần như tê liệt do dịch bệnh. Dù vậy, sản lượng giao hàng lũy kế của Đậu tương vẫn đang đi trước so với cùng kỳ năm ngoái.
Tương tự, sản lượng giao hàng của Lúa mỳ Mỹ cũng ở mức đáng thất vọng khi thấp hơn số liệu cả tuần trước lẫn cùng kỳ năm ngoái nhưng giao hàng lũy kế vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
 

Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV)