Xuất khẩu gạo Basmati sang Iran – khách hàng chính mua gạo loại này của Ấn Độ - đã giảm xuống 600.000 tấn trong giai đoạn 8 tháng nêu trên, so với 900.000 tấn một năm trước đó. Điều đáng nói là các thương nhân lo lắng về việc thanh toán chậm nên gần đây không ký bất hợp đồng mới với Tehran.
Năm 2018/19, trong số 4,4 triệu tấn gạo Basmati xuất khẩu của Ấn Độ thì có 1,4 triệu tấn sang thị trường Iran. Năm nay, xuất khẩu sang thị trường này chắc chắn sẽ giảm, khiến tổng xuất khẩu gạo các loại nói chung của Ấn Độ sẽ giảm theo.
Ngoài thị trường Iran, xuất khẩu gạo non-basmati sang Châu Âu cũng giảm do những quy định chặt chẽ hơn của EU về dư lượng thuốc trừ sâu.
Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, giá gạo Ấn Độ rẻ hơn so với gạo Thái Lan đã tạo lợi thế cạnh tranh nhất định cho gạo Ấn Độ, là một trong những lý do khiến giá gạo Ấn Độ tăng trong thời gian gần đây, mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm.
Ngày 23/1/2020, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt mức cao nhất kể từ 31/10/2019, là 366- 371 USD/tấn.
 

Nguồn: VITIC/Reuters