Trong đó bao gồm 15,7 triệu tấn lúa mì, 5,2 triệu tấn lúa mạch và 10,3 triệu tấn ngô.
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine - Roman Leshchenko cho biết, năm nay Ukraine đã thu hoạch kỷ lục 84 triệu tấn ngũ cốc, tăng so với mức 65 triệu tấn vào năm 2020.
Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong giai đoạn 2021-22 bao gồm 24,5 triệu tấn lúa mì, 30,9 triệu tấn ngô và 5,2 triệu tấn lúa mạch. Mùa trước, xuất khẩu đạt 23,1 triệu tấn ngô, 16,6 triệu tấn lúa mì và 4,2 triệu tấn lúa mạch.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/world-grain.com