Các mặt hàng có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất là: thịt và các sản phẩm từ sữa, tăng 20,7%, đạt 5,508 triệu USD; lúa mì tăng 35,4%, đạt 4,723 triệu USD; và tổng lượng hướng dương, lúa mạch và hạt bo bo tăng 41,4%, đạt doanh thu 3,557 triệu USD.
Theo điều tra gần đây, xuất khẩu đậu tương đạt 22,279 triệu USD, tăng 2,5%; trong khi ngô tăng 2,7%, đạt tổng trị giá 9,543 triệu USD. Cuối cùng là thuốc lá, gỗ và bông đạt 803 triệu USD và đánh dấu mức tăng trưởng 3%. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews