Theo dữ liệu do USDA công bố và USMEF tổng hợp, tiếp theo kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thịt lợn của Mỹ trong tháng 7/2023 tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.
Xuất khẩu thịt lợn trong tháng 7/2023 đạt tổng cộng 219.014 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu tăng 1% lên 628,7 triệu USD. Tính chung, bảy tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thịt lợn của Mỹ đạt 1,69 triệu tấn, trị giá 4,67 tỷ USD, tăng 13% về khối lượng và tăng 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.
Trong đó, xuất khẩu thịt lợn nhiều nhất sang thị trường Mexico tiếp tục vượt xa tốc độ kỷ lục của cùng kỳ năm ngoái, với lượng xuất khẩu trong tháng 7/2023 tăng 15% lên 81.081 tấn, giá trị xuất khẩu tăng 12% lên 189,4 triệu USD.
Tháng 7 xuất khẩu thịt lợn sang Trung Mỹ tiếp tục tăng mạnh 23% so với cùng kỳ năm trước lên 9.138 tấn, trị giá 27,3 triệu USD (tăng 26%).
Xuất khẩu thịt lợn sang Đài Loan tháng 7/2023 tiếp tục tăng mạnh lên mức 2.388 tấn, tăng so với mức 352 tấn trong tháng 7/2022, giá trị đạt 7,8 triệu USD, tăng so với mức 880.000 USD.
Xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc/Hồng Kông chủ yếu là nội tạng trong tháng 7/2023 giảm tháng 7 so với tháng trước đó, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023 đạt tổng cộng 315.539 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, trị giá 813,6 triệu USD (tăng 14%).
Xuất khẩu thịt lợn sang Nhật Bản tháng 7/2023 giảm 12% so với tháng 7/2022 xuống còn 25.357 tấn, giá trị giảm 9% xuống còn 106,9 triệu USD.
Xuất khẩu thịt lợn sang Canada tháng 7/2023 tăng 15% so với cùng kỳ năm trước lên 16.615 tấn, trị giá 67 triệu USD (tăng 2%).
Xuất khẩu nội tạng trong tháng 7/2023 tăng 6% lên 48.057 tấn, trị giá 108,9 triệu USD (tăng 4%). Tính chung 7 tháng đạt kỷ lục tổng cộng 345.070 tấn, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, trị giá 812,7 triệu USD (tăng 19%).

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333