So với tháng 6/2021: lượng xuất khẩu giảm 48,07%, trị giá xuất khẩu giảm 47,02%, đơn giá bình quân tăng 2,02%.

Trong nửa đầu năm, xuất khẩu đạt tổng cộng 361.800 tấn, giảm 18,33% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu đạt 463 triệu USD giảm 25,56% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc đã nhập khẩu 16.300 tấn táo tươi với giá trị nhập khẩu là 35.358.015 USD và đơn giá bình quân là 2.171,28 USD/tấn trong tháng 6/2022.  

Trong nửa đầu năm, nhập khẩu đạt tổng cộng 45.200 tấn tăng 17,51% so với cùng kỳ năm trước; giá trị nhập khẩu đạt 101 triệu USD tăng 27,68% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo Reuters)