MỤC LỤC

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI

1. Diễn biến giá tại thị trường London và New York

2. Diễn biến giá tại thị trường Thái Lan

3. Diễn biến giá tại một số thị trường khác

4. Cung cầu tại một số thị trường chủ yếu

4.1. Cung cầu tại Brazil

4.2. Cung cầu tại Ấn Độ

4.3. Cung cầu tại Thái Lan

4.4. Cung cầu tại EU

4.5. Cung cầu tại Mexico

4.6. Cung cầu tại Ukraine

4.7. Cung cầu tại một số nước khác

5. Các thông tin khác

6. Dự báo thị trường đường thế giới

II. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM

1. Diễn biến giá tại thị trường nội địa

2. Cung cầu trong nước

3. Các thông tin khác

4. Dự báo thị trường đường Việt Nam

BẢNG

Bảng 1: Bảng xuất khẩu đường của các nước qua các niên vụ 

Bảng 2: Bảng nhập đường thô và đường trắng của các nước qua các niên vụ

Bảng 3: Bảng giá đường tại nhà máy trước và sau Tết Dương lịch 

BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Đồ thị giá đường trắng tại London từ 21/12/2021 – 21/01/2022

Biểu đồ 2: Đồ thị giá đường thô tại New York từ 21/12/2021 – 21/01/2022

Biểu đồ 3: Đồ thị giá đường trắng 45 ICUMSA Thái Lan tại cùng thời điểm qua các năm

Biểu đồ 4: Biểu đồ tiêu thụ chất tạo ngọt của Mexico qua các giai đoạn

Biểu đồ 5: Biểu đồ xuất khẩu đường (HS: 1701) của Thái Lan sang Việt Nam và một số nước ASEAN trong 10 tháng năm 2021

QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, XIN VUI LÒNG BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK SAU ĐÂY:

Nguồn: Vinanet/VITIC