I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI

1. Diễn biến giá đường tại thị trường London và New York tháng 11/2021

2. Diễn biến giá đường tại thị trường Thái Lan tháng 11/2021

3. Giá đường tại một số thị trường khác

4. Cung cầu tại một số thị trường chủ yếu

4.1. Cung cầu tại Brazil tháng 11/2021

4.2. Cung cầu tại Thái Lan tháng 11/2021

4.3. Cung cầu tại Ấn Độ tháng 11/2021

4.4. Cung cầu tại một số thị trường khác: Mỹ, Mexico

5. Dự báo thị trường đường thế giới năm 2022: Giá đường, sản lượng đường của Án Độ, Thái Lan, EU...

II. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM

1. Diễn biến giá tháng 11/2021

2. Nguồn cung

3. Nhu cầu

4. Dự báo thị trường đường Việt Nam cuối năm 2021

BẢNG

Bảng 1: Giá đường trắng 45 ICUMSA của Thái Lan tháng 11/2021

Bảng 2: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 10/2021

BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Đồ thị giá đường trắng tại London từ ngày 22/10/2021 – 22/11/2021

Biểu đồ 2: Đồ thị giá đường thô tại New York từ ngày 22/10/2021 – 22/11/2021

Biểu đồ 3: Đồ thị giá đường trắng 45 ICUMSA Thái Lan năm 2017 - 2021 

Biểu đồ 4: Tiêu thụ chất tạo ngọt của Mexico năm 2011 - 2021

Biểu đồ 5: Lượng đường nhập khẩu từ 5 nước ASEAN 9 tháng năm 2020

QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK SAU ĐÂY:

Nguồn: Vinanet/VITIC