Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, hàng hóa từ New Zealand nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt gần 562,217 triệu USD trong 10 tháng năm 2023, giảm 9,8% so với cùng kỳ 2022. Riêng tháng 10/2023 kim ngạch đạt trên 36,75 triệu USD, tăng 9,6% so với tháng 9/2023, nhưng giảm 25,9% so với tháng 10/2022.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang New Zealand đạt trên 557,91 triệu USD trong 10 tháng năm 2023, giảm 7,4% so với 10 tháng năm 2022. Như vậy, tổng kim ngạch 2 chiều Việt Nam – New Zealand đạt 1,12 tỷ USD, giảm 8,6% so với 10 tháng năm 2022. Việt Nam nhập siêu từ thị trường New Zealand 10 tháng năm 2023 đạt 4,27 triệu USD, giảm mạnh 79,7% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 10 tháng năm 2023 nhóm hàng Sữa và sản phẩm sữa nhập khẩu từ New Zealand đạt kim ngạch lớn nhất 314,58 triệu USD, chiếm 56% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 2,5% so với 10 tháng năm 2022. riêng tháng 10/2023 nhập khẩu tăng mạnh 43,7% so với tháng 9/2023 và tăng 9,9% so với tháng 10/2022.
Nhóm hàng rau quả các loại nhập khẩu từ New Zealand đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 116,15 triệu USD, chiếm 20,7% trong tổng kim ngạch, giảm 1%. Tiếp đến nhóm hàng Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 33,83 triệu USD, chiếm 6% trong tổng kim ngạch, giảm 26,9%; Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 7,27 triệu USD, chiếm 1,3%, giảm 15% so với cùng kỳ 2022.
Nhìn chung, hàng hóa nhập khẩu từ New Zealand trong 10 tháng năm 2023 đa số giảm kim ngạch so với 10 tháng năm 2022.

Nhập khẩu hàng hóa từ New Zealand 10 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/11/2023 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Các nhóm hàng chủ yếu nhập khẩu hàng hóa từ New Zealand 10 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC