Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại của cả nước trong tháng 11/2021 đạt 1,04 triệu tấn, tương đương 317,55 triệu USD, giá trung bình 306,6 USD/tấn, tăng 26,3% về lượng, tăng 35,3% kim ngạch và tăng 7,1% về giá so với tháng 10/2021; so với tháng 11/2020 thì giảm 7,4% về lượng, nhưng tăng mạnh 51,4% về kim ngạch và tăng 63,4% về giá.
Tính chung 11 tháng năm 2021 cả nước nhập khẩu 9,52 triệu tấn ngô, trị giá 2,72 tỷ USD, giá trung bình 285,6 USD/tấn, giảm 14% về khối lượng, nhưng tăng 23,8% kim ngạch và tăng 44,2% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Việt Nam nhập khẩu ngô phần lớn từ thị trường Achentina, chiếm 59,3% trong tổng lượng và chiếm 62,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 5,64 triệu tấn, tương đương 1,69 tỷ USD, giá 299,5 USD/tấn; trong đó riêng tháng 11/2021 lượng nhập khẩu đạt 907.347 tấn, tương đương 275,09 triệu USD, giá 303,2 USD/tấn, tăng 22% về lượng và tăng 30,3% về kim ngạch và giá tăng 6,7% so với tháng 10/2021; so với tháng 11/2020 thì tăng rất mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 64,4%, 170,7% và 64,6%.
Đứng sau thị trường chủ đạo Achentina là thị trường Brazil đạt 1,54 triệu tấn, tương đương 352,39 triệu USD, giá 228,8 USD/tấn, giảm 37,7% về lượng, giảm 25,5% kim ngạch nhưng giá tăng 19,6%,
Đáng chú ý nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ 11 tháng tăng đột biến 43.680% về lượng và tăng 38.577% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,1 triệu tấn, tương đương 308,37 triệu USD, giá 281 USD/tấn.

Nhập khẩu ngô 11 tháng năm 2021                 

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/12/2021 của TCHQ) 

Kim ngạch nhập khẩu ngô 11 tháng năm 2021 tăng cao

Nguồn: Vinanet/VITIC