Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè sau khi giảm mạnh trong tháng 11/2021 thì sang tháng 12/2021 tăng trở lại, tăng 15,9% về lượng, tăng 14,9% kim ngạch nhưng giảm 0,8% về giá so với tháng 11/2021, đạt 11.848 tấn với kim ngạch 20,08 triệu USD, giá 1.694,6 USD/tấn; so với tháng 12/2020 cũng tăng 5,7% về lượng, tăng 13,3% về kim ngạch và tăng 7,2% về giá.
Tính chung cả năm 2021, xuất khẩu chè đạt 126.799 tấn, kim ngạch đạt 213,88 triệu USD, giá trung bình 1.686,8 USD/tấn, giảm 6% về lượng, giảm 1,8% về kim ngạch nhưng tăng 4,6% về giá so với năm 2020.
Trong tháng 12/2021 xuất khẩu chè sang thị trường chủ đạo là Pakistan tăng mạnh 24,8% về khối lượng và tăng 20% về kim ngạch so với tháng 11/2021, đạt 5.407 tấn, tương đương 10,2 triệu USD, tính chung cả năm 2021 tăng nhẹ 0,7% về khối lượng và tăng 3,8% về kim ngạch so với năm 2020, đạt gần 43.668 tấn, tương đương 85,71 triệu USD, chiếm 34,4% trong tổng khối lượng và chiếm 40% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Pakistan, là thị trường Đài Loan đạt 18.586 tấn, tương đương 28,72 triệu USD, tăng 7,5% cả về lượng và kim ngạch, chiếm 14,7% trong tổng lượng và chiếm 13,4% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang Nga đạt 12.060 tấn, tương đương 19,62 triệu USD, giảm 14,3% về khối lượng và giảm 8,8% về kim ngạch so với năm 2020; Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 8.958 tấn, tương đương 14,17 triệu USD, tăng 9% về lượng và tăng 17,5% về kim ngạch.

Xuất khẩu chè năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

Kim ngạch xuất khẩu chè năm 2021 giảm cả về lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC