Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 10/2021 tiếp tục tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 9/2021, với mức tăng tương ứng 12%, 15,3% và 2,9%, đạt 160.746 tấn, tương đương 102,8 triệu USD, giá trung bình 639,5 USD/tấn; so với tháng 10/2020 thì giảm 10,9% về lượng, nhưng tăng 30,3% về kim ngạch và tăng 46,2% về giá.
Tinh chung cả 10 tháng năm 2021 nhập khẩu đậu tương tăng mạnh cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 4,9%, 51,6% và 44,5%, đạt gần 1,7 triệu tấn, trị giá 989 triệu USD, giá trung bình 582,2 USD/tấn.
Đậu tương nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ và Brazil; trong đó, nhập khẩu từ thị trường Brazil trong tháng 10/2021 tăng mạnh 82% về lượng và tăng 91,2% về kim ngạch, giá tăng 5% so với tháng 9/2021, đạt 132.098 tấn, tương đương 84,02 triệu USD, giá 636 USD/tấn; so với tháng 10/2020 thì cũng tăng mạnh 102% về lượng, tăng 189% về kim ngạch và giá tăng 43,2%. Tính chung, 10 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này tăng 13,2% về lượng, tăng 71,9% kim ngạch và giá tăng 51,9%, đạt 834.388 tấn, tương đương 492,83 triệu USD, giá 590,7 USD/tấn, chiếm trên 49% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu từ thị trường Mỹ trong tháng 10/2021 tiếp tục giảm 75% cả về lượng và kim ngạch nhưng tăng 1,6% về giá so với tháng 9/2021, đạt 15.526 tấn, tương đương 9,91 triệu USD, giá 638,2 USD/tấn. Tính chung cả 10 tháng đạt 764.232 tấn, tương đương 433,75 triệu USD, giá 567,6 USD/tấn, chiếm trên 44% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, tăng 9% về lượng, tăng 50,6% kim ngạch và tăng 38,2% về giá so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu đậu tương 10 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu đậu tương 10 tháng năm 2021 tăng 51,6% kim ngạch

 

Nguồn: Vinanet/VITIC