Riêng tháng 10/2021 tăng 13,7% về lượng và tăng 5,6% kim ngạch nhưng giảm 7% về giá so với tháng 9/2021, đạt 819.912 tấn, tương đương 234,66 triệu USD, giá trung bình 286,2 USD/tấn; so với tháng 10/2020 thì giảm mạnh 45% về lượng, giảm 14,9% về kim ngạch nhưng tăng mạnh 54,7% về giá.
Achentina là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam, trong tháng 10/2021 lượng nhập khẩu tăng 22,5% về lượng và tăng 13,6% về kim ngạch, nhưng giá giảm 7,3% so với tháng 9/2021, đạt 743.119 tấn, tương đương 211,21 triệu USD, giá 284 USD/tấn; so với tháng 10/2020 thì giảm mạnh 27,9% về lượng nhưng tăng 10,9% về kim ngạch và giá tăng mạnh 53,8%. Tính chung, 10 tháng năm 2021 nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 32,6% về lượng, nhưng tăng 1,8% kim ngạch và giá tăng mạnh 51%, đạt 4,76 triệu tấn, tương đương 1,42 tỷ USD, giá 298,6 USD/tấn, chiếm 56% trong tổng lượng và chiếm 59% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Achentina là thị trường Brazil đạt 1,48 triệu tấn, tương đương 334,21 triệu USD, giá 226,4 USD/tấn, giảm 22,4% về lượng, nhưng giảm 9,1% kim ngạch nhưng giá tăng 17%,
Đáng chú ý trong tháng 10/2021 không nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ; nhưng tính chung trong 10 tháng vẫn tăng đột biến 55.567% về lượng và tăng 48.877% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,09 triệu tấn, tương đương 306,73 triệu USD, giá 281 USD/tấn.

 

Nhập khẩu ngô 10 tháng năm 2021                 

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ) 

Nhập khẩu ngô 10 tháng năm 2021 giảm về lượng nhưng tăng kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC