Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại của cả nước trong tháng 6/2021 đạt 867.573 tấn, tương đương 261,7 triệu USD, giá trung bình 301,7 USD/tấn, giảm 16,2% về lượng và giảm 11,7% kim ngạch; nhưng giá tăng 5,3% so với tháng 5/2021; so với tháng 6/2020 thì giảm 25% về lượng, nhưng tăng 7% về kim ngạch và tăng 42,7% về giá.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 tổng khối lượng ngô nhập khẩu đạt 5,24 triệu tấn, trị giá gần 1,4 tỷ USD, giá trung bình 267 USD/tấn, tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với 6 tháng đầu năm 2020, với mức tăng tương ứng 18,2%, 50,2% và 27%.
Các thị trường cung cấp ngô cho Việt Nam chủ yếu từ Achentina, Brazil và Ấn Độ trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Achentina trong tháng 6/2021 giảm 28,9% về lượng và giảm 24% về kim ngạch, nhưng giá tăng 6,8% so với tháng 5/2021, đạt 527.423 tấn, tương đương 162,27 triệu USD, giá 307,7 USD/tấn; so với tháng 6/2020 cũng giảm 47,6% về lượng, giảm 23% về kim ngạch nhưng giá tăng mạnh 46,7%. Tính chung, 6 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này giảm 23,7% về lượng, nhưng kim ngạch tăng 5,3% và giá tăng 37,9%, đạt 2,14 triệu tấn, tương đương 613,05 triệu USD, giá 286,8 USD/tấn, chiếm 40,8% trong tổng lượng và chiếm 43,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước.
Đáng chú ý, đối với thị trường Brazil trong tháng 5 và 6/2021 nước ta không nhập khẩu ngô từ thị trường này, nhưng tính chung cả 6 tháng đầu năm thì nhập khẩu từ thị trường Brazil vẫn đứng thứ 2 về kim ngạch, với 1,36 triệu tấn, tương đương 300,31 triệu USD, giá 220,6 USD/tấn, chiếm 26% trong tổng lượng và chiếm 21,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng tương ứng 112%, 134,3% và 10,4%.
Đặc biệt, đối với thị trường Ấn Độ, lượng ngô nhập khẩu tăng đột biến 52.352% về lượng và tăng 42.361% về kim ngạch so với cùng kỳ, nhưng giá nhập khẩu lại giảm 19%, đạt 825.603 tấn, tương đương 226,64 triệu USD, giá 274,5 USD/tấn.

Nhập khẩu ngô 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu ngô 6 tháng đầu năm 2021 tăng cả lượng, kim ngạch và giá
 

Nguồn: VITIC