Riêng tháng 3/2023, nhập khẩu 1,3 triệu tấn sắt thép, tương đương gần 1,07 tỷ USD, giá trung bình 819,7 USD/tấn, tăng 55,3% về lượng, tăng 58,9% về kim ngạch, tăng 2,3% về giá so với tháng 2/2023; so với tháng 3/2022 thì tăng 18,5% về lượng, nhưng giảm 6,2% kim ngạch và giảm 20,8% về giá.
Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, với 1,45 triệu tấn, tương đương 1,09 tỷ USD, giá 750,9 USD/tấn, tăng 47,8% về lượng, tăng 8,7% kim ngạch nhưng giảm 26,4% về giá so với quý I/2022; chiếm 52,9% trong tổng lượng và chiếm 47,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Nhật Bản đạt 438.198 tấn, tương đương 330,45 triệu USD, giá nhập khẩu 754 USD/tấn, giảm 6,8% về lượng, giảm 28,6% về kim ngạch, giảm 23,4% về giá so với quý I/2022, chiếm 16% trong tổng lượng và chiếm 14,6% trong tổng kim ngạch.
Tiếp theo là thị trường Indonesia đạt 162.349 tấn, trị giá 273,64 triệu USD, giá 1.685,5 USD/tấn, tăng 24,6% về lượng, nhưng giảm nhẹ 0,6% về kim ngạch và giảm 20,2% về giá so với quý I/2022, chiếm 5,9% trong tổng lượng và chiếm 12% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Nhìn chung, nhập khẩu sắt thép quý I/2023 từ đa số thị trường sụt giảm so với quý I/2022.

Nhập khẩu sắt thép các loại quý I/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu sắt thép quý I/2023 trị giá gần 2,27 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC