Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 5,76 triệu tấn, trị giá 3,28 tỷ USD, giảm 16,1% về lượng và tăng 20,9% về kim ngạch so với 10 tháng đầu năm 2020; giá trung bình 569 USD/tấn, tăng 175 USD/tấn so với giá nhập khẩu cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, Malaysia là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất, chiếm 33,5% về lượng và 31,8% về tổng kim ngạch, đạt 1.936.851 tấn, trị giá 1,04 tỷ USD, giá trung bình 539 USD/tấn, tăng 160 USD/tấn so với 10 tháng đầu năm 2020.
Thị trường lớn thứ 2 là Hàn Quốc, chiếm 23,7% về lượng và 24,5% về tổng kim ngạch, đạt 1.368.759 tấn, trị giá 805,5 triệu USD, giá trung bình 588 USD/tấn, tăng 168 USD/tấn so với 10 tháng đầu năm 2020.
Tiếp sau đó là thị trường Singapore đạt 1.037.669 tấn, trị giá 605,8 triệu USD, giá trung bình 583,8 USD/tấn, tăng 193 USD/tấn so với giá nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2020, chiếm hơn 18% về lượng và trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu 10 tháng năm 2021
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/11/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC