Hàng hóa từ Malaysia nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt gần 3,25 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2024, tăng 36,7% so với 4 tháng đầu năm 2023. Riêng tháng 4/2024 kim ngạch nhập khẩu giảm 7,7% so với tháng 3/2024, đạt trên 829,09 triệu USD và tăng 49,3% so với tháng 4/2023.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Malaysia đạt trên 1,66 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2024, giảm 0,08% so với 4 tháng đầu năm 2023. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Malaysia 4 tháng đầu năm nay đạt trên 1,58 tỷ USD, tăng 122,5% so với 4 tháng đầu năm 2023.
Trong 4 tháng đầu năm 2024 nhóm hàng Xăng dầu đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu từ Malaysia đạt 936,01 triệu USD, chiếm 28,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng mạnh 129% so với 4 tháng đầu năm 2023.
Nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu từ Malaysia đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 633,33 triệu USD, chiếm 19,5% trong tổng kim ngạch, tăng 9,4%. Tiếp đến nhóm hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 195,47 triệu USD, chiếm 6% trong tổng kim ngạch, tăng 13,3%; Hóa chất đạt 184,09 triệu USD, chiếm 5,7%, tăng 13,5%
Hàng hóa nhập khẩu từ Malaysia trong 4 tháng đầu năm nay đa số tăng kim ngạch so với 4 tháng đầu năm 2023.
Thương mại 2 chiều Việt Nam – Malaysia năm 2023 đạt trên 12,67 tỷ USD, giảm 13,7% so với năm 2022. Trong đó, nhập khẩu từ Malaysia đạt 7,81 tỷ USD, xuất khẩu sang thị trường này đạt 4,86 tỷ USD. Như vậy, nhập siêu từ Malaysia năm 2023 đạt gần 2,95 tỷ USD, giảm 17,2%.
Thương mại 2 chiều Việt Nam – Malaysia năm 2016 đạt trên 8,51 tỷ USD, trong đó, nhập khẩu từ Malaysia đạt 5,17 tỷ USD, xuất khẩu sang thị trường này đạt 3,34 tỷ USD. Như vậy, nhập siêu từ Malaysia năm 2016 đạt trên 1,83 tỷ USD. Trong giai đoạn từ 2016 đến năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Malaysia tăng trên 48,9%.
Trong giai đoạn từ 2016 đến năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Malaysia tăng trên 51%, trong đó, Xăng dầu tăng 28,8%, đạt 1,58 tỷ USD; Nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 91,9%, đạt 1,85 tỷ USD. Nhóm hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 42,2%, đạt 608,84 triệu USD
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Malaysia giai đoạn từ 2016 đến năm 2023 tăng 45,5% trong đó, Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 23,7%, đạt 654,8 triệu USD; Sản phẩm hóa chất tăng 1.288%, đạt 607,2 triệu USD. Sắt thép các loại tăng 402,6%, đạt 578,19 triệu USD.

Nhập khẩu hàng hóa từ Malaysia 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Những nhóm hàng chủ yếu nhập khẩu từ Malaysia 4 tháng năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC