Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 12/2023 tiếp tục tăng 12% so với tháng 11/2023 nhưng giảm 38,4% so với tháng 12/2022, đạt 360,35 triệu USD. Tính chung trong năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 4,95 tỷ USD, giảm 11,5% so với năm 2022.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 27,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 1,35 tỷ USD, giảm 19,4% so với năm 2022; trong đó riêng tháng 12/2023 đạt 72,81 triệu USD, tăng 8,2% so với tháng 11/2023 nhưng giảm 58,7% so với tháng 12/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 18,5%, đạt 917,03 triệu USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2022; riêng tháng 12/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 40,33 triệu USD, giảm 33,6% so với tháng 11/2023 và giảm 18,6% so với tháng 12/2022.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 12/2023 nhập khẩu tăng 50% so với tháng 11/2023 nhưng giảm 26% so với tháng 12/2022, đạt gần 95,16 triệu USD; cộng chung cả năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này giảm nhẹ 1,4% so với năm 2022; đạt 761,94 triệu USD, chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong năm 2023 giảm 14% so với năm 2022, đạt 315,21 triệu USD, chiếm 6,4%. Nhập khẩu từ thị trường EU giảm mạnh 51,9%, đạt 241,15 triệu USD, chiếm 4,9%.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu năm 2023

(Theo số liệu công bố ngày 14/1/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường chủ yếu cung cấp thức ăn gia súc cho Việt Nam năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC