Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 11/2023giảm28,8% so với tháng 10/2023và giảm36,9% so với tháng 11/2022, đạt 321,55 triệu USD.
Tính chung trong 11 tháng năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 4,59 tỷ USD, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2022.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 27,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 1,27 tỷ USD, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 11/2023 đạt 67,3 triệu USD, giảm mạnh 37,7% so với tháng 10/2023và giảm56% so với tháng 11/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 19%, đạt trên876,83 triệu USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ; riêng tháng 11/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 60,72 triệu USD, giảm mạnh 54,3% so với tháng 10/2023 và giảm29,7% so với tháng 11/2022.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 11/2023 nhập khẩu giảm8,3% so với tháng 10/2023nhưng tăng 0,2% so với tháng 11/2022, đạt 63,45 triệu USD; cộng chung cả 11 tháng năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 667 triệu USD, chiếm 14,5% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 11 tháng năm 2023 giảm 49,7% so với 11 tháng năm 2022, đạt 230,88 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á giảm 14,2%, đạt 287,14 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 11 tháng năm 2023

(Theo số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: Vinanet/VITIC