Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2021 xuất khẩu cà phê sụt giảm 1,1% về lượng nhưng tăng 3,5% kim ngạch và tăng 4,6% về giá so với tháng 9/2021, đạt 99.249 tấn, tương đương 217,27 triệu USD, giá 2.189 USD/tấn. Tính chung cả 10 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê giảm 4,2% về lượng, nhưng tăng 5,4% về kim ngạch và tăng 10% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,29 triệu tấn cà phê, tương đương 2,45 tỷ USD, giá trung bình 1.907 USD/tấn.
Đức luôn là thị trường chủ đạo xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 10 tháng năm 2021, chiếm 15,2% trong tổng lượng và chiếm 14,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 195.744 tấn, tương đương 347,86 triệu USD, giá 1.777 USD/tấn, giảm 0,6% về lượng nhưng tăng 14,5% về kim ngạch và tăng 15,1% về giá so với cùng kỳ năm 2020; riêng tháng 10/2021 xuất khẩu đạt 14.730 tấn, tương đương 28,34 triệu USD, giảm 25,5% về lượng, giảm 23,4% kim ngạch so với tháng 9/2021.
Mỹ là thị trường lớn thứ 2 về tiêu thụ cà phê Việt Nam giảm 10,9% về lượng, giảm 0,3% kim ngạch nhưng tăng 11,8% về giá so với cùng kỳ, đạt 107.870 tấn, tương đương 214,76 triệu USD, giá 1.991 USD/tấn, chiếm gần 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Italia giảm 11,7% về lượng, giảm 3,5% về kim ngạch nhưng tăng 9,2% về giá, đạt 110.041 tấn, tương đương 189,11 triệu USD, giá trung bình 1.718,6 USD/tấn, chiếm 8,6% trong tổng lượng và chiếm 7,7% tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 10 tháng năm nay, xuất khẩu cà phê sang đa số thị trường sụt giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu cà phê 10 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu cà phê 10 tháng năm 2021

Nguồn: Vinanet/VITIC